Δουλεύοντας μαζί μας

Οι άνθρωποί μας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται συνεχώς και παράλληλα τους δίνονται ευκαιρίες ενασχόλησης με διάφορα έργα της εταιρείας, επιτρέποντάς τους να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και υποστηρίξουν τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον απαιτούμενο επαγγελματισμό.

Μέσα από τις διαδικασίες επιλογής εκπαίδευσης και απασχόλησης που εφαρμόζουμε, οι άνθρωποί μας διακρίνονται για την ακεραιότητα, τη φιλομάθεια, την οξεία τους αντίληψη, το ταλέντο τους να προτείνουν πρακτικές λύσεις και τη δυνατότητα να θέτουν και να πετυχαίνουν ρεαλιστικούς στόχους.

Σε ένα περιβάλλον συνώνυμο της αξιοκρατίας και στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης, τα στελέχη μας αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία και προωθούνται στην υφιστάμενη ιεραρχική κλίμακα, ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητές τους.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν της κυρίας Εύης Ζαμπίρα.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept