Διάβασε

Σχεδιασμός διαδοχής για οικογενειακές επιχειρήσεις

02/10/2017

Μόνο μία στις τρεις οικογενειακές επιχειρήσεις μεταβαίνει με επιτυχία στη δεύτερη γενιά. Το 88% (σχεδόν 9 στους 10) δε θα καταφέρει να φτάσει στην τρίτη.

Η διαδοχή από τη μία γενιά στην άλλη είναι επιβεβλημένη σε κάποιο σημείο στον κύκλο ζωής κάθε οικογενειακής επιχείρησης, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να διατηρηθεί ο οικογενειακός έλεγχος.

Δεν υπάρχει πιο δύσκολη και σημαντική απόφαση για μια οικογένεια από το να καθορίσει πότε, πώς, σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες η ιδιοκτησία και η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησής πρέπει να μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά.

Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας μετάβασης είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει πολύ πριν από αυτό καθεαυτό, το γεγονός της διαδοχής. Η συνεχής αναβολή «για αργότερα», εκθέτει την επιχείρησή σας -και την οικογένειά σας- σε περιττούς και - ενδεχομένως - καταστροφικούς κινδύνους, που μπορεί να είναι αδύνατο να διαχειριστείτε ή να περιορίσετε, εάν εσείς και η οικογένειά σας είστε απροετοίμαστοι.


Ο σχεδιασμός διαδοχής είναι μια σύνθετη διαδικασία

Τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι ποικίλα, ευαίσθητα και αλληλοσυνδεόμενα. Η επίλυσή τους απαιτεί ένα ευρύ φάσμα τεχνικών δεξιοτήτων (νομικών, οικονομικών, φορολογικών, οργανωτικών, διαπροσωπικών, επιχειρηματικών και άλλων) που μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία μόνο σε μια ομάδα ειδικών που εκπαιδεύονται να συνεργαστούν σε ένα πολυ-επιστημονικό περιβάλλον.

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός διαδοχής απαιτεί αδιάφορη και σωστή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης και προσαρμογής των συχνά αντιφατικών προσδοκιών, προτεραιοτήτων, ικανοτήτων και προσδοκιών των εμπλεκόμενων προσωπικοτήτων.

Με άλλα λόγια, πρέπει να ασχοληθεί με ζητήματα και σχέσεις, με τις οποίες οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες συχνά θεωρούν ότι είναι πολύ στενά και προσωπικά συνδεδεμένοι για να έχουν την αντικειμενικότητα, την προοπτική και τη σαφήνεια του οράματος που απαιτείται για το έργο.


Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι Σύμβουλοί μας

Η συμβουλή έμπειρων επαγγελματιών με επαγρύπνηση και εστίαση στις ευαισθησίες που συνεπάγεται η διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί, ότι η διαχείριση της επιχείρησης θα περάσει στην κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο σε εκείνα τα μέλη της οικογένειας που έχουν τα καλύτερα προσόντα για να διατηρήσουν την ευημερία και τις αξίες, με βάση τις οποίες ιδρύθηκε.

Ένας έμπειρος σύμβουλος μπορεί, επίσης, να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανές πηγές μελλοντικής διαφωνίας των μετόχων, που προκύπτουν από τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες των μελών της οικογένειας.

Με την υποστήριξη της τεχνικής και νομικής ομάδας του, θα προτείνει και θα σχεδιάσει κατάλληλους νομικούς μηχανισμούς και εταιρικές δομές, που θα συμβάλλουν στην αποφυγή ή, εφόσον προκύψουν, στη φιλική επίλυση κι αντιμετώπιση αυτών των διαφορών ή πηγών συγκρούσεων.

Παράλληλα, ο σύμβουλός σας και η ομάδα του μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση δίκαιης, αποδοτικής και με τη λιγότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, έτσι ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μελλοντικές απαιτήσεις διαχείρισης εισοδήματος, κεφαλαίου και πλούτου όλων των μελών της οικογένειας.

Το AS Network διαθέτει την εμπειρία και την πολυεπιστημονική τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στα αχαρτογράφητα νερά του σχεδιασμού διαδοχής για την επιχείρηση και την οικογένειά σας.

Έχουμε επίγνωση του ότι στους σχεδιασμούς διαδοχής, περισσότερο από ό, τι σε κάθε άλλο τομέα επιχειρηματικών συμβουλών, δεν υπάρχουν «έτοιμες», προκατασκευασμένες λύσεις. Οι περιστάσεις κάθε επιχείρησης και κάθε οικογένειας είναι μοναδικές. Κάθε σχέδιο διαδοχής πρέπει να είναι ξεχωριστά σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των αναγκών και των ικανοτήτων της οικογένειας και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των μεμονωμένων μελών της.


Η προσέγγισή μας

Δε βασιζόμαστε σε τυποποιημένες μεθοδολογίες, γενικά πρότυπα σχεδιασμού διαδοχής ή προκαθορισμένους «οδικούς χάρτες» που αποσκοπούν στην προσαρμογή του προβλήματος της οικογένειάς σας σε κάποια προκαθορισμένη υπάρχουσα λύση.

Μαζί με τους κύριους φορείς λήψης αποφάσεων στην οικογένειά σας, θα εξετάσουμε προσεκτικά και συστηματικά και θα αναλύσουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Θα σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε τα υπάρχοντα σχέδια και ιδέες και να περιγράψετε μια σειρά πιθανών εναλλακτικών λύσεων, ώστε να σας δώσουμε μια σαφή εικόνα τόσο των δυνατοτήτων όσο και των περιορισμών των στρατηγικών επιλογών που έχετε στη διάθεσή σας.

Και θα σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας για να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε το σχέδιο διαδοχής που εξυπηρετεί πιο στενά τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας και τις προσδοκίες της οικογένειάς σας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμφίδρομη κι εξατομικευμένη προσέγγιση. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων θα αξιολογηθούν πλήρως και θα δεσμευθούν για τα μέτρα που θα ληφθούν πριν εφαρμοστούν πραγματικά νομικές, οργανωτικές ή διαχειριστικές αλλαγές.

Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει, επίσης, ότι θα αποτυπωθεί στο έργο η ακριβής σύνθεση και ποιότητα τεχνικής και επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης (νομικής, οργανωτικής, φορολογικής και άλλης) που απαιτεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σχεδίου διαδοχής.

Είμαστε βέβαιοι ότι η προσέγγισή μας θα προσθέσει σημαντική αξία στη διαδικασία διαμόρφωσης της διαδοχής στην επιχείρησή σας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την μοναδικά εξειδικευμένη προσφορά υπηρεσιών μας σε αυτόν τον τομέα, επικοινωνήστε με ένα από τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω.

Θα χαρούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση μαζί σας για να αναλύσουμε περαιτέρω πώς το AS Network μπορεί να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη.


Γ. Σαμοθράκης, Τζ. Πάνου

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τη, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Αποδοχή