Διάβασε

Shared Service Centers: Μείωση κόστους – βελτίωση απόδοσης για τις επιχειρήσεις

01/03/2018

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αναζητούν κάθε ευκαιρία για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνικών μεταποίησης μέχρι τον εξορθολογισμό της αλυσίδας εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν συνεχώς τις βασικές λειτουργίες τους προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η διαρκής αναζήτηση για βελτίωση της απόδοσης οδήγησε τις επιχειρήσεις ανά τον πλανήτη στην υιοθέτηση του μοντέλου των Κέντρων Κοινών Υπηρεσιών (ΚΚΥShared Services Centers στα αγγλικά).

Το εν λόγω μοντέλο προέκυψε ως απάντηση των επιχειρήσεων στις προκλήσεις των καιρών, όπως η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική αστάθεια. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκτείνονται, πλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο και οι Οικονομικοί Διευθυντές προσπαθούν να διαχειριστούν τους κινδύνους και να αναλύσουν την κερδοφορία σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών αγορών.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν ΚΚΥ που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες διαδικασίες υποστήριξης για πολλές λειτουργίες, όπως η Μισθοδοσία και η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, η Τεχνική Υποστήριξη, οι Προμήθειες, η Εξυπηρέτηση Πελατών, το Μάρκετινγκ, η Λογιστική και Οικονομική Υποστήριξη, και άλλες.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το μοντέλο του ΚΚΥ έχουν επιτύχει όχι μόνο να μειώνουν σημαντικά τα κόστη τους αλλά παράλληλα να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Ενδεικτικά και σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς έρευνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις που υιοθετούν το μοντέλο του ΚΚΥ, έχουν ως προτεραιότητά τους τη λογιστική αποδοτικότητα και διαχειρίζονται τις λειτουργίες των πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών τους σε κεντρικοποιημένα περιβάλλοντα.

Οι βασικές λογιστικές λειτουργίες έρχονται πρώτες ως προς την αξιοποίηση των ΚΚΥ, με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνική υποστήριξη να ακολουθούν.

Υπάρχουν δύο μεγάλοι οδηγοί για να αποφασίσει μια επιχείρηση την ανάπτυξη ΚΚΥ, με πρώτον την εξοικονόμηση κόστους.

Ο δεύτερος είναι το κατά πόσο ένα ΚΚΥ θα βοηθήσει μια επιχείρηση να βελτιώσει τις διαδικασίες της και το σχεδιασμό της, καθώς η εξοικονόμηση κόστους δεν πρέπει να συνοδεύεται από εκπτώσεις στην ποιότητα.

Συχνά, οι επιχειρήσεις αντί να αναπτύσσουν το δικό τους ΚΚΥ, αναθέτουν αυτήν την υπηρεσία σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος αναλαμβάνει την όλη ευθύνη εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Είναι ένα ΚΚΥ η σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τι αντίκτυπο θα είχε η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου;

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι του AS Network θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το αν η επιχείρησή σας χρειάζεται ένα Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών, τον αντίκτυπό του στους ανθρώπους και τις διαδικασίες της επιχείρησης, το ρόλο της τεχνολογίας σε μια στρατηγική ΚΚΥ, τα βέλτιστα σχέδια υλοποίησης ενός ΚΚΥ και τους βασικούς δείκτες απόδοσης για ένα ΚΚΥ, καθώς και με ποια στρατηγική μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει ένα ΚΚΥ για να ανταγωνιστεί στην αγορά και να βελτιώσει την απόδοσή της.

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τη, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Αποδοχή