Διάβασε

Τα πλεονεκτήματα των εταιρειών που επιλέγουν να ελεγχθούν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

08/02/2018

Αξιοπιστία στην αγορά, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση, υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, προέλκυση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού και ασφαλή πλοήγηση στο εξαιρετικά δύσβατο και αφιλόξενο φορολογικό, ασφαλιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα της κρίσης, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που διασφαλίζει σε μια επιχείρηση η συνεργασία με αξιόπιστο και έμπειρο ορκωτό λογιστή.

Στη σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις και συνάμα να εκμεταλλευτούν ιστορικές ευκαιρίες. Το έργο τους γίνεται ευκολότερο και η πορεία τους πιο βιώσιμη μέσα στον χρόνο εφόσον επιλέξουν να ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές. 

Η επιλογή αυτή παρέχει σε μια εταιρεία μια σειρά διασφαλίσεων που μπορούν να τη φέρουν σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της.

Ένας έμπειρος ορκωτός ελεγκτής λογιστής εγγυάται την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας τόσο προς τους μετόχους, όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, όπως οι πιστωτές, οι προμηθευτές και οι πελάτες, το στελεχιακό δυναμικό, το ελληνικό Δημόσιο, οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές. 

Ειδικότερα, μια εταιρεία που ελέγχεται για φορολογικούς λόγους από κάποιον ορκωτό λογιστή μπορεί να λάβει φορολογικό πιστοποιητικό. Το τελευταίο, αν και προαιρετικό πλέον, παρέχει στις φορολογικές αρχές μια επιπλέον επιβεβαίωση και, περιορίζει τις πιθανότητες η τελευταία να επιλεγεί για έλεγχο. 

Ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή καθίσταται πλέον ακόμα πιο ελκυστικός για τις εταιρείες σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση της 5ετίας ως χρονικό ταβάνι για φορολογικούς ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι στις εταιρείες που ελέγχονται από ορκωτούς μπορούν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους, ότι είναι εντάξει ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι την πάροδο της 5ετίας.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει στις εταιρείες ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν στις τράπεζες για την άντληση χρηματοδότησης.

Η πιστοληπτική αξιοπιστία μιας επιχείρησης κρίνεται από τους χρηματοοικονομικούς οίκους και ανάλογα με τη βαθμολόγησή της λαμβάνει τη σχετική χρηματοδότηση. 

Οι αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις προσδίδουν όφελος και σε ενδεχόμενους επενδυτές που θα είχαν χρήματα για να τα επενδύσουν σε μια εταιρεία, καθώς επίσης στους προμηθευτές και τους πελάτες, εφόσον μια εταιρεία που είναι αξιόπιστη, τυγχάνει καλύτερων όρων στις σχετικές συμβάσεις.

Παράλληλα, η αξιοπιστία που έχει στην αγορά μια επιχείρηση που ελέγχεται από ορκωτό λογιστή την καθιστά πόλο έλξης για το καλύτερο και ικανότερο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, προοπτικής και αφοσίωσης των εργαζομένων

Στο AS network πιστεύουμε ότι ο έλεγχος και η επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων από ορκωτούς ελεγκτές αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον υποχρεωτικό έλεγχο των ορκωτών υπάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν 2 από τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

  • Έσοδα (τζίρο) πάνω από 8 εκατομμύρια
  • Συνολικό Ενεργητικό πάνω από 4 εκατομμύρια
  • Σύνολο προσωπικού πάνω από 50 άτομα


Ωστόσο και οι επιχειρήσεις με μικρότερα από τα προαναφερόμενα μεγέθη μπορεί επωφεληθούν επενδύοντας ένα μικρό συγκριτικά ποσό στον έλεγχο της από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ώστε να διασφαλίσουν εκτός από την πληρότητα του Ισολογισμού τους την ευταξία στα οικονομικά τους, και τη συμμόρφωση με φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις.

Όπως μια εταιρεία αξιώνει να έχει την καλύτερη νομική εκπροσώπηση, το ικανότερο στελεχιακό δυναμικό και την πλέον επιτυχημένη διοίκηση, το ίδιο θα πρέπει να αξιώνει να διαθέτει ως συνεργάτη της τον καλύτερο ορκωτό λογιστή, που θα έχει σε απόλυτη προτεραιότητα τα συμφέροντα της εταιρείας, πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου και των ισχυόντων κανονισμών.

Η ομάδα των έμπειρων και εξειδικευμένων ορκωτών λογιστών του AS Network θα σας οδηγήσει με ασφάλεια και απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στην καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας, καλύπτοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε ανάγκη στο παρόν και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος!


Σωτήρης Σώκος

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τη, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Αποδοχή