Διάβασε

Διαχείριση Μισθοδοσίας: Πρωταρχικής σημασίας η ασφάλεια των πληροφοριών

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του outsourcing και η ασφάλεια των δεδομένων που καλούνται να εμπιστευτούν οι επιχειρήσεις στους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών αποτελεί ένα ολοένα και πιο σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ιδανικού εξωτερικού συνεργάτη.

Διεθνείς έρευνες προβλέπουν ότι η παγκόσμια αγορά outsourcing μισθοδοσίας θα αυξάνεται με ρυθμό περίπου 6% ετησίως από το 2017 έως το 2021.

Παράλληλα, καταγράφουν ότι οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται πλέον στην τυποποιημένη διεκπεραίωση των σχετικών υπηρεσιών με αξιοπιστία, το οποίο θεωρείται δεδομένο ως απαίτηση, αλλά επιζητούν αποτελεσματικότερη χρήση της τεχνολογίας, μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων που εξοικονομούν πόρους και παράγουν προστιθέμενη αξία. 

Αυτή η τάση, όμως, δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη για ακόμα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζονται οι εταιρείες μισθοδοσίας, κάτι που αντανακλάται εν μέρει και στο νέο, αυστηρότερο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς δημιουργώντας τη δυνατότητα για νέες, καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης της μισθοδοσίας. Ενώ, όμως, η εξέλιξη στα συστήματα μισθοδοσίας παράγει πολλά οφέλη, έχει και πλευρές που μπορεί να εκθέσουν μια επιχείρηση σε απειλές ασφάλειας. 

Τα καθήκοντα που συνήθως απαιτούσαν διαδρομές χαρτιού και εγκρίσεις, όπως οι αποζημιώσεις ταξιδιών και οι υπερωρίες, μπορούν τώρα να υποβληθούν σε επεξεργασία στο διαδίκτυο, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των προσωπικών πληροφοριών που διαμοιράζονται μέσω δικτυακών πυλών.

Η πρόσβαση σε cloud computing και σε ποικίλες πλατφόρμες λογισμικού έχει βελτιώσει εντυπωσιακά τις υπηρεσίες που οι πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους. 

Ωστόσο, η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το cloud computing, εγκυμονεί κινδύνους καθώς καθιστά ένα δίκτυο ανοικτό σε επιθέσεις χάκερ. Όσο πιο ανοιχτό και προσβάσιμο είναι ένα σύστημα μισθοδοσίας, τόσο περισσότερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε πράγματα όπως τείχη προστασίας, ασφάλεια Διαδικτύου, απειλές στον κυβερνοχώρο και γενική ασφάλεια της τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Η ανάγκη για πιστοποίηση

Πώς διασφαλίζεται λοιπόν μια επιχείρηση ότι ο εξωτερικός πάροχος μισθοδοσίας της προσφέρει ότι πιο σύγχρονο κι αξιόπιστο σε επίπεδο τεχνολογίας με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών που μοιράζεται;

Η ενδεδειγμένη λύση είναι η επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη που διαθέτει ύψιστη πιστοποίηση ως προς την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται και την αδιάλειπτη λειτουργία και επιχειρησιακή του συνέχεια.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 αποτελεί σήμερα το de facto πρότυπο στην αγορά για την ασφάλεια των πληροφοριών, ενώ το σύστημα ISO 22301 είναι διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια.

Στην Ελλάδα, είναι πολύ λίγες οι εταιρείες σε όλους τους κλάδους που διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζονται. Ειδικότερα, δε, και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας και outsourcing η πιστοποίηση με ISO27001 σπανίζει.

Πιστοποιήσεις, όπως οι παραπάνω, αποτελούν αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης ενός παρόχου μισθοδοσίας για την ασφάλεια των πληροφοριών και αποτελούν βασικό κριτήριο στην επιλογή ενός αξιόπιστου εξωτερικού συνεργάτη.

Ι. Μανιατοπούλου

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept