Διάβασε

Το AS Network στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων στο Outsourcing

Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις κυρίαρχες τάσεις στη διεθνή αγορά outsourcing, οι οποίες θέλουν τους παρόχους υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης να εστιάζουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη, στην εξυπηρέτηση πολλαπλών λειτουργιών μιας επιχείρησης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στη γνώση, βρίσκεται το AS Network.

Όπως αποτυπώνεται στην παγκόσμια έρευνα State of the Shared Services and Outsourcing Industry Report για το 2018 που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα ο έγκυρος οργανισμός The Shared Services & Outsourcing Network (SSON), ήδη από το 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεκτονική μεταβολή σε όλον τον κλάδο διεθνώς. 

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το παραδοσιακό μοντέλο της παροχής υπηρεσιών outsourcing, κατά το οποίο οι επιχειρήσεις απλώς αναθέτουν μια λειτουργία σε έναν εξωτερικό συνεργάτη δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες.

Αντίθετα, ανατέλλει ένα πρότυπο ολοκληρωμένης και βαθιάς συνεργασίας, στο οποίο ο εξωτερικός εταίρος αναλαμβάνει να φέρνει σε πέρας ένα σύνολο λειτουργιών μιας επιχείρησης (όπως διαχείριση μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού, λογιστική, οικονομική και φορολογική υποστήριξη, κ.λπ.), λαμβάνοντας ένα πιο στρατηγικό ρόλο και παράγοντας προστιθέμενη αξία που έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα. 

Αν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αγορά outsourcing εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση το παραδοσιακό μοντέλο σε ποσοστό 75%, η έρευνα του SSON κάνει λόγο για ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι, το οποίο ηγείται της αγοράς ενσωματώνοντας πλήρως τις νέες τάσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στο 12,5% των παρόχων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης στην Ευρώπη, οι οποίοι αντλούν τα έσοδά τους κατά 75% από συνεργασίες που δίνουν έμφαση στην παροχή γνώσης και δημιουργία προστιθέμενης αξίας και μόλις κατά 25% από συνεργασίες απλής συναλλαγής με τον πελάτη.

Αντλώντας από την πολυσχιδή γνώση και την πολυετή εμπειρία των ανθρώπων της, καθώς και την παροχή ενός ευρύτατου και πολυεπίπεδου μπουκέτου αυτοματοποιημένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, το AS Network βρίσκεται στην αιχμή της τάσης αυτής και ηγείται των εξελίξεων του κλάδου στην Ελλάδα.

Έχοντας ως βάση τη σταθερά αποδοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, μέσα από αυτοματοποιημένες συναλλαγές που εγγυώνται λιγότερα σφάλματα και εξοικονόμηση πόρων, το AS Network είναι σε θέση να παρέχει ένα πιο διορατικό, στρατηγικό είδος διαχείρισης της γνώσης, το οποίο διαφοροποιεί ουσιαστικά την υποστήριξη των λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Όπως τονίζει στην έρευνά του το SSON, ενώ πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να είναι διαρθρωμένοι σύμφωνα με μοντέλα, τα οποία δεν εκμεταλλεύονται τη γνώση, οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται προς το μέλλον αναγνωρίζουν ότι η γνώση αποτελεί τη βάση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Γι’ αυτό και η έμφαση στη γνώση και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάλυση δεδομένων, αποτελεί ολοένα και πιο συχνό αίτημα των επιχειρήσεων που επιλέγουν να κάνουν εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών τους.

Καθώς οι υπηρεσίες outsourcing εξελίσσονται από πλαίσια συναλλαγών σε πλαίσια διαχείρισης γνώσης, τα οφέλη μιας συνεργασίας εξωτερικής ανάθεσης δεν μετριούνται πλέον με το πόσο άψογα διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές αλλά με το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι οικονομικοί στόχοι.

Το AS Network διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία για να αποτελεί έναν έμπιστο συνεργάτη, στον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να βασίζεται κάθε στιγμή, για κάθε ανάγκη.

Παράλληλα, στηρίζει την ανάπτυξη των πελατών του αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλέον σύγχρονα εργαλεία (software, hardware, μεθοδολογίες, ISO, επικοινωνίες) και μέσα από εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές προτάσεις που παράγουν προστιθέμενη αξία με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.

Μ. Γεωργίου

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept