Διάβασε

Ο Όμιλος AS Network εστιάζει στην ασφάλεια των δεδομένων

Η «συνταγή της επιτυχίας» για το δίκτυο της AS Network περιλαμβάνει, όχι μόνο τη χρήση των νέων τεχνολογιών και μέτρων ασφαλείας, αλλά και τη σαφή συμμετοχή και αποδοχή της Διοίκησης. «Κάθε CIO αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η αποδοχή και έγκριση από τη Διοίκηση σε κόστη που αφορούν σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό σχετικά με την ασφάλεια, ειδικά στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες» δηλώνει στο NetFAX ο Βασίλης Ματαίος, Group IT Manager του AS Network. Το 2017 ο Όμιλος εστίασε στην ασφάλεια των δεδομένων. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε η εκ των προτέρων πιστοποίηση με ISO27001 και ISO9001.

Όλα αυτά συντρέχουν ώστε στο AS network να υπάρχει ένα τεχνολογικό περιβάλλον συνεχών αναβαθμίσεων σε λογισμικά, servers, UPS, backup libraries, αλλά και εκπαιδεύσεις σε όλα τα επίπεδα, από μεταπτυχιακά σε ασφάλεια δεδομένων και ηλεκτρονική εγκληματολογία, έως και τις καθημερινές internal ή external εκπαιδεύσεις / ενημερώσεις του προσωπικού. «Καθώς ο αγώνας για την ασφάλεια των δεδομένων είναι συνεχής και γίνεται όλο και πιο δυναμικός για το 2018, επενδύουμε σε τεχνολογίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά ενόψει εφαρμογής του GDPR» αναφέρει ο Β. Ματαίος, τονίζοντας ότι «η συμβατότητα αποτέλεσε μείζον θέμα και προετοιμάστηκε κατάλληλα το έδαφος με Gap Analysis, ώστε να είμαστε από τις περιπτώσεις εύκολης και ανώδυνης προσαρμογής».

Τα επόμενα βήματα επιβάλουν συμβατότητα με το ISO22301, την ανάπτυξη Classification και DLP για την προστασία των δεδομένων των Payroll, TAX & Accounting Services, καθώς και την ανάπτυξη Multi Factor Authentication για προστασία από εξωτερικές επιθέσεις. «Έτσι ικανοποιείται η ανάγκη αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών και επιτυγχάνεται ο στόχος της ασφάλειας των επιχειρησιακών δεδομένων και εξοπλισμών. Η δε εμπιστοσύνη από τους πελάτες μας ενισχύεται και επιβεβαιώνεται συνεχώς» καταλήγει ο Β. Ματαίος.


Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NetFax, στις 26/04/2018

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο άρθρο εδώ.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept