Διάβασε

Η συνολική πραγματική φορολογία της επιχειρηματικότητας

Στις πoλυπληθείς αναφορές που γίνονται για την υπερφορολόγηση στη χώρα μας, εξετάζονται μεμονωμένα οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των φυσικών προσώπων, αλλά δεν εξετάζεται η “συνολική φορολογική επιβάρυνση” της επιχειρηματικότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος ως “συνολική φορολογική επιβάρυνση” θεωρείται το ποσό στο οποίο εκτός από το φόρο εισοδήματος, συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και η εισφορά αλληλεγγύης τις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις καλείται να  καταβάλει ένας επιχειρηματίας επενδυτής επί των κερδών που θα αποκομίσει από εταιρία, π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή από άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας,  όπως συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε, Ε.Ε κλπ.) ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Τα ακόλουθα παραδείγματα με απλοποιημένα δεδομένα, καταδεικνύουν την πραγματική υπερφορολόγηση, η οποία πρόσφατα αναφέρθηκε και σε έκθεση του ΟΟΣΑ.

Έστω λοιπόν ότι ένας επιχειρηματίας επενδύει τα κεφάλαιά του σε μια Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) η οποία το 2019 έχει κέρδη 100.000 ευρώ. Η Α.Ε. οφείλει φόρο εισοδήματος 100.000 x 28%=28.000 και διανέμει ως μέρισμα το υπόλοιπο, δηλαδή 72.000 (100.000-28.000), στο οποίο παρακρατεί φόρο μερισμάτων 10.800 (72.000 x 15%) και ο επιχειρηματίας  εισπράττει 61.200. Επομένως η φορολογική επιβάρυνση μέχρι εδώ είναι 38,80%. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχει άλλα εισοδήματα, ο επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί και με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 3.800 ευρώ. Επίσης επειδή είναι μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε και κύριος μέτοχος, επιβαρύνεται και με ΕΦΚΑ περίπου 14.000 ευρώ. Άρα έχουμε (με στρογγυλοποίηση των ποσών):

        Κέρδη: 100.000. Μείον: «Εταιρικός»  φόρος 28.000, φόρος μερισμάτων 11.000, Ε.Φ.Κ.Α 14.000, εισφορά αλληλεγγύης 4.000 = Σύνολο επιβαρύνσεων 57.000 και καθαρό ποσό 43.000.
                                
Επομένως η συνολική επιβάρυνση είναι της τάξης του 57% πριν από το φορολογικό έλεγχο της ΑΕ, ο οποίος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσθέσει μερικές μονάδες στη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Αν υποθέσουμε  ότι τα προαναφερόμενα κέρδη των 100.000 θα υπάρχουν και το 2022 όπου ο φορολογικός συντελεστής της ΑΕ θα είναι 25%, τότε η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα είναι της τάξης 54%. Αν τα ίδια κέρδη πραγματοποιηθούν σε κάποιο μελλοντικό  έτος, όπου ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών της Α.Ε. έχει μειωθεί σημαντικά στο 15% και ο φόρος μερισμάτων  στο10%, η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα είναι περίπου 42%. Ο υπολογισμός συμπεριλαμβάνει τις μειωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ και την εισφορά αλληλεγγύης, όπως ισχύουν σήμερα.

Σε περίπτωση κατά την οποία κέρδη 100.000 πραγματοποιούνται από προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη) με απλογραφικά βιβλία, όπου δεν υπάρχει φόρος επί των διανεμόμενων κερδών, η συνολική επιβάρυνση του εταίρου επιχειρηματία για τα έτη 2019, 2022 και σε μελλοντικό έτος με 15% φόρο επί των εταιρικών κερδών, θα είναι 46%, 43% και 34% αντίστοιχα.

Αν κέρδη 100.000 πραγματοποιούνται από ελεύθερο επαγγελματία ή μέσω ατομικής επιχείρησης, ο φόρος εισοδήματος θα είναι 31.592, ο ΕΦΚΑ (μόνο για σύνταξη και υγεία με τους νέους μειωμένους συντελεστές) θα είναι 14.239 και η εισφορά αλληλεγγύης 5070. Συνολική επομένως επιβάρυνση 50.901, δηλαδή περίπου 51%.

Επαναλαμβάνουμε ότι τα παραδείγματα είναι υπεραπλουστευμένα και δεν λαμβάνουν υπόψη το τέλος επιτηδεύματος, την ταμειακή επιβάρυνση από την προκαταβολή, τη μεταφορά μέρους των κερδών  σε τακτικό αποθεματικό, τυχόν περιορισμούς στη διανομή όλων των κερδών και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή επιχειρηματικού σχήματος.

Αναμφισβήτητα όμως από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι μόνο η μείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος δεν επιδρά σημαντικά στην μείωση της συνολικής επιβάρυνσης, όσο παραμένουν οι υφιστάμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης.
Πρέπει επομένως στις μεταρρυθμίσεις που πιθανόν δρομολογούνται για την δημιουργία ελκυστικού επιχειρηματικού και επενδυτικού πλαισίου να τεθεί ως στόχος και η μείωση της “συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης“ της επιχειρηματικότητας.


Γ. Σαμοθράκης, Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα, «Καθημερινή», στις 27/01/2019

http://www.kathimerini.gr/1006956/article/oikonomia/epixeirhseis/poia-einai-h-synolikh-pragmatikh-forologia-ths-epixeirhmatikothtas

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.

Αποδοχή