Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Στελεχωμένη από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μακροχρόνια προϋπηρεσία στις μεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες, η Audit Services ΑΕ παρέχει ελεγκτικές και συναφείς υπηρεσίες με προηγμένες μεθοδολογίες που κάνουν τη διαφορά και ανταποκρίνονται απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών.

Υπεύθυνα, αξιόπιστα και σε λογικό κόστος παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας:

  • Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι με τα Διεθνή ή Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα
  • Διαχειριστικοί έλεγχοι
  • Ειδικοί έλεγχοι ατασθαλιών
  • Οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Έλεγχοι Ορκωτών Λογιστών για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και εξαγορές
  • Εκκαθαρίσεις
  • Μετάβαση σε ΔΠΧΠ
  • Φορολογικά πιστοποιητικά

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Σαμοθράκης

Senior Partner και Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του AS network & Πρόεδρος της Audit Services ΑΕ

Μάριος Γεωργίου

Senior Partner και Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του AS network & Διευθύνων Σύμβουλος της Audit Services ΑΕ

Σωτήρης Σώκος

Audit Partner του AS network & Υπεύθυνος τακτικών ελέγχων και ειδικών έργων διασφάλισης

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept