Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν συνήθως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Έχουν ελλιπή οικονομική πληροφόρηση για θέματα που χειρίζονται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, όπως αποτελέσματα σε σύγκριση με τα προϋπολογιστικά, κόστος λειτουργίας, ταμειακές ανάγκες κλπ.
 • Έχουν ανεπαρκή κάλυψη σε φορολογικά, εργατικά και νομικά θέματα
 • Αδυνατούν να προσελκύσουν αξιόλογα στελέχη που να παραμένουν στην επιχείρηση
 • Δεν έχουν προγραμματίσει το μελλοντικό ιδιοκτησιακό και διοικητικό σχήμα της επιχείρησής τους
 • Ανησυχούν για τα κληρονομικά ζητήματα σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου
 • Έχουν οικογενειακά ακίνητα και εγκαταστάσεις στην επιχείρηση
 • Θα ήθελαν καλύτερη οργάνωση και προβολή της επιχείρησης, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών ή αγοραστών

Το τμήμα Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του AS network στελεχώνεται από λογιστές, φοροτέχνες, δικηγόρους και μηχανογράφους με μακροχρόνια πείρα και προϋπηρεσία σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι ειδικοί μας δίνουν λύσεις σε κάθε χρηματοοικονομικό, λογιστικό ή νομικό πρόβλημα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με γνώμονα το συμφέρον και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ειδικότερα, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διαρκής ή κατά περίπτωση κάλυψη σε νομικά, φορολογικά και εργατικά θέματα
 • Φορολογικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Οργάνωση της οικονομικής πληροφόρησης ώστε ο επιχειρηματίας να έχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, π.χ. προϋπολογιστικά και πραγματικά αποτελέσματα, κοστολογήσεις, ταμειακές ροές κλπ.
 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων ή εποπτεία λογιστηρίου
 • Βοήθεια για πρόσληψη προσωπικού
 • Τακτικοί, έκτακτοι ή διαχειριστικοί έλεγχοι

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βαγγέλης Φάκος

Managing Partner & Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής AS network & Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE

Μάριος Γεωργίου

Senior Partner και Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του AS network & Διευθύνων Σύμβουλος της Audit Services ΑΕ

Γιώργος Σαμοθράκης

Senior Partner και Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του AS network & Πρόεδρος της Audit Services ΑΕ

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept