Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Transfer Pricing

Διαθέτουμε μοναδική πείρα και τεχνογνωσία στην ομαλή, έγκαιρη και ορθή προετοιμασία, υποβολή και ανανέωση των Φακέλων Τεκμηρίωσης που υποχρεωτικά υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρείες.

Δίνουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των σημερινών επιχειρήσεων, όπως:

  • Πότε θεωρούνται δύο επιχειρήσεις συνδεδεμένες;
  • Πότε υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (ΣΠΠ) και φακέλου τεκμηρίωσης (ΦΤ);
  • Ποιες είναι οι συνέπειες και τα πρόστιμα για τη μη υποβολή/ την εκπρόθεσμη υποβολή ΣΠΠ/ ΦΤ;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων ή της μη τεκμηρίωσης μιας συναλλαγής;
  • Ποια μέθοδος τεκμηρίωσης πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ενδοομιλική συναλλαγή;
  • Ποια τα χρονικά περιθώρια για την κατάρτιση του ΦΤ από τη σχετική πρόσκληση των ελεγκτικών αρχών;

Ό,τι και αν σας προβληματίζει, στο AS network προσφέρουμε όχι μόνο σωστές απαντήσεις, αλλά και τις πλέον κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Σαμοθράκης

Senior Partner και Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του AS network & Πρόεδρος της Audit Services ΑΕ

Τζένη Πάνου

Partner του AS network & Διευθύντρια Tax Advisory

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept