Διάβασε

Μερίσματα αλλοδαπής φυσικών προσώπων

Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (ανεξάρτητα από το εάν τα ποσά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό) και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος. Ωστόσο, συναθροιζόμενα με τα λοιπά έσοδα του  φορολογουμένου υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να φτάσει το 10%.


Πίστωση παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής

Σε περίπτωση που στα μερίσματα έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από το φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στον φορολογούμενο.

Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από την οικεία Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦ.


Πίστωση εταιρικού φόρου αλλοδαπής

Κάποιες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας δίνουν την δυνατότητα στον φορολογούμενο που λαμβάνει το μέρισμα να πιστώνει έναντι του ελληνικού φόρου, όχι μόνο το φόρο που παρακρατήθηκε επί του μερίσματος στο άλλο κράτος, αλλά και τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα.

Τέτοια πρόβλεψη υπάρχει στις διμερείς συμβάσεις με την Αλβανία, την Αρμενία, την Γεωργία, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Κύπρο, την Λετονία, την Λιθουανία, το Ουζμπεκιστάν και τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ, προκειμένου ο φορολογούμενος να δηλώσει νομίμως στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, το ποσό του εταιρικού αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στο μέρισμα που έλαβε, απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση από τη φορολογική αρχή του άλλου Κράτους που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου που πραγματοποίησε την διανομή κερδών, πιστοποίηση ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος του άλλου Κράτους, το ποσό του φόρου εισοδήματος που πλήρωσε συνολικά το νομικό πρόσωπο, το ποσοστό συμμετοχής του Έλληνα μετόχου, το ύψος του μερίσματος που έλαβε και ο εταιρικός φόρος που του αναλογεί κλπ.

Εναλλακτικά γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις λοιπών δημοσίων αρχών, εφόσον αποδεικνύουν τα παραπάνω, ακόμα και συνδυαστικά. Δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που εκδίδει το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ή άλλοι ιδιώτες (οι ορκωτοί ελεγκτές, οι λογιστές ή οι δικηγόροι).

Τέλος, η Διοίκηση έχει κάνει πλέον δεκτό ότι ο φόρος αλλοδαπής, όταν υπάρχει ΣΑΔΦ με την χώρα της διανέμουσας, το μέρισμα εταιρείας, μπορεί να πιστωθεί και έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία για σκοπούς ΣΑΔΦ θεωρείται ως φόρος εισοδήματος.


Παράδειγμα

Έστω εταιρία με έδρα στην Κύπρο, έχει κέρδη προ φόρων 100.000 ευρώ και καταβάλλει φόρο εισοδήματος με συντελεστή 12,5%, ποσού 12.500 ευρώ. Στην εταιρία συμμετέχει και ένα φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, με ποσοστό 50%.

Τα κέρδη προς διανομή είναι 100.000 - 12.500 = 87.500 ευρώ, τα οποία διανέμονται χωρίς να υποστούν παρακράτηση φόρου στην Κύπρο. Ο Έλληνας μέτοχος λαμβάνει συνεπώς  87.500 x 50% = 43.750 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική του δήλωση. Το ποσό φόρου αλλοδαπής  που θα αναγραφεί στην δήλωσή του, ώστε να πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου, υπολογίζεται ως εξής: 12.500 x 50% = 6.250 ευρώ.

Ο ελληνικός φόρος υπολογίζεται ως εξής: 43.750 x 5% = 2.187,5 ευρώ. Έστω, ότι οφείλεται και εισφορά αλληλεγγύης για το μέρισμα αυτό ύψους 3.281 ευρώ, άρα συνολικός φόρος 5.468,5 ευρώ. Μετά την πίστωση του κυπριακού φόρου των 6.250 ευρώ, δεν προκύπτει  οφειλόμενος φόρος στην Ελλάδα.


Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα «Καθημερινή» στις 19/07/2020

https://www.kathimerini.gr/1088394/article/oikonomia/epixeirhseis/merismata-allodaphs-fysikwn-proswpwn

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις