NEWSROOM

Κίνητρο στις επιχειρήσεις για δαπάνες διαφήμισηςΜε τις διατάξεις του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνονται φορολογικά κίνητρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, ώστε να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθεί το εμπόριο. Συγκεκριμένα, για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022, οι επιχειρήσουν μπορούν υπό προϋποθέσεις να εκπίπτουν φορολογικά τις διαφημιστικές τους δαπάνες προσαυξημένες  κατά ποσοστό 60% και 30%, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι διαφημιστικές δαπάνες που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) την ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση και
β) την αγορά χρόνου ή χώρου με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφος, Τύπος, διαδίκτυο και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά ψηφιακά μέσα).

Επισημαίνεται ότι η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά στο κόστος διαφήμισης των ως άνω περιπτώσεων. Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες ή αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις. Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

Ειδικά, όσον αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, πρέπει η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης». Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αναφέρεται στις επιχειρήσεις που εν τέλει μεταδίδουν ή καταχωρούν τη διαφήμιση και όχι σε τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζόμενου και των υπόψη επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα διαφημιστές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι  η διαφημιστική δαπάνη των ετών 2021 και 2022 θα εκπίπτει φορολογικά προσαυξημένη, εφόσον το ύψος της κάθε έτος  υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019.

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Αν προκύψουν ζημιές μετά την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται για να συμψηφισθούν με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Ειδικές προϋποθέσεις έκπτωσης

Με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι οι δαπάνες των διαφημιζομένων για την καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995. Βασική προϋπόθεση του εν λόγω άρθρου είναι η διαφήμιση να πραγματοποιείται με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο.  Τέλος δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.


Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 28/08/2022