Η βαθιά γνώση και συνεχής μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των εταιρικών και προσωπικών θεμάτων και την έγκαιρη και σωστή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Τζένη Πάνου

Partner του AS network, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών

Η Τζένη Πάνου είναι Partner του AS network και Διευθύντρια Tax Advisory.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις και τα κύρια αντικείμενά της είναι η φορολογία νομικών προσώπων, οι διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι, η τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών, η φορολογική επισκόπηση συμβάσεων, οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι μετατροπές και συγχωνεύσεις, τα φορολογικά κίνητρα, ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, οι μεταβιβάσεις μετοχών, επιχειρήσεων και κλάδων, τα θέματα χαρτοσήμου, η φορολογία φυσικών προσώπων/εκπατριζόμενων κλπ.

Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 15 ετών και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την PwC.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Contact Τζένη Πάνου