Η βαθιά γνώση και συνεχής μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των φορολογικών εταιρικών και προσωπικών θεμάτων και την έγκαιρη και σωστή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τζένη Πάνου

Partner του AS network, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών


Η Τζένη Πάνου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εξειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις.  Κύρια αντικείμενά της είναι η φορολογία νομικών προσώπων, η τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών, η φορολογική επισκόπηση συμβάσεων, οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι μετασχηματισμοί εταιρειών, ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, οι φορολογικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, τα θέματα χαρτοσήμου, η φορολογία φυσικών προσώπων/εκπατριζόμενων, κλπ.

Διαθέτει επαγγελματική πείρα 25 ετών και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την PwC.

Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα κάθε Κυριακή στην οικονομική ενότητα της εφημερίδας «Καθημερινή» και είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ. Συμμετέχει επίσης ως ομιλήτρια σε πολλά φορολογικά φόρουμ.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει λάβει εξειδίκευση στη φορολογική νομοθεσία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).


Contact Τζένη Πάνου