Η πολυετής εμπειρία μας τόσο στο ελληνικό όσο και το πολυεθνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε κάθε έργο, όσο πολύπλοκο ή απαιτητικό και να φαίνεται.

Σωτήρης Σώκος

Audit Partner του AS network, Διευθύνων Σύμβουλος της Audit Services AE

Ο Σωτήρης Σώκος είναι Audit Partner του AS network.

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, υπεύθυνος τακτικών ελέγχων και ειδικών έργων διασφάλισης και διαθέτει μεγάλη ελεγκτική πείρα σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε άλλα διεθνή χρηματιστήρια (Νέας Υόρκης, Λονδίνου) καθώς και σε άλλες μη-εισηγμένες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χώρο. Έχει επίσης σημαντική πείρα στην οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και στη μελέτη και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Έχει διευθύνει ελέγχους σε θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών ομίλων στην Ελλάδα καθώς και σε Ελληνικούς ομίλους που λειτουργούν σε πολυεθνικό ή εθνικό πλαίσιο, τόσο στην έδρα αυτών στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, κυρίως σε Αγγλία, Λουξεμβούργο, Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Αίγυπτο, αλλά και αλλού. Αρκετοί από αυτούς τους ελέγχους αφορούσαν ειδικούς ελέγχους (due diligence) για εξαγορές επιχειρήσεων από τους ομίλους Coca-Cola HBC, Heineken BV, Frigoglass, Vivartia και Τράπεζα Πειραιώς.

Διαθέτει πάνω από 22 συναπτά έτη εμπειρίας στο ελεγκτικό επάγγελμα έχοντας διατελέσει Partner στη Διεθνή Ελεγκτική – πρώην BDO (2004 -2012), Senior Manager στην PwC (1997 – 2004) και προγενέστερα σε χαμηλότερες βαθμίδες στις εταιρείες Deloitte και KPMG.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με IFRS, Ελεγκτική, Transfer Pricing, Φορολογική Νομοθεσία κλπ. και είναι Mέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Είναι απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό στα Οικονομικά Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Essex.

Contact Σωτήρης Σώκος