Διάβασε

Tax-i 144: Εταιρικά θέματα

Ονομαστικοποίηση μετοχών

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4548/ 2018 ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ΑΕ ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Για τον σκοπό αυτό ΑΕ με ανώνυμες μετοχές υποχρεούται έως την 1η Ιουλίου 2019 με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι.

Μεταβίβαση ανώνυμων μετοχών

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένων ΑΕ μεταβιβάζονται έως την 31.12.2019 με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ταυτόχρονα με την παράδοση τίτλων. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies