Διάβασε

Tax-i 145: Εξελίξεις σε Φορολογικά Θέματα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΚΜΠΔ)

Υπουργική Απόφαση (Y.A. 67343 ΕΞ 2019) καθορίζει τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες για την ενημέρωση του ΚΜΠΔ από τα νομικά πρόσωπα και τις οντότητες που είναι υπόχρεοι φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των εισηγμένων, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται αυτόματα μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής στο www.gsis.gr που θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Τα επιμέρους στοιχεία θα αντλούνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και θα επικαιροποιούνται/ επιβεβαιώνονται από τον υποβάλλοντα.

Επίσης, ρυθμίζεται η έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες από την πλευρά των αρμόδιων αρχών, των προσώπων που λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και των ιδιωτών.

Τέλος, ανάλογα με τη νομική μορφή του υπόχρεου καταχώρησης διαμορφώνονται τρεις (3) ομάδες νομικών προσώπων και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα της καταχώρησης ορίζονται ως έξης:

  • Ομάδα Α, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ναυτικές εταιρείες Ν. 959/ 1979, οι αλλοδαπές εταιρείες ΑΝ 89/ 1967, οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. από 16.9.2019-14.10.2019

  • Ομάδα Β, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ιδρύματα, τα σωματεία, οι ΙΚΕ, οι κοινοπραξίες, τα υποκαταστήματα αλλοδαπής κλπ. από 30.9.2019-1.11.2019

  • Ομάδα Γ, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ. από 14.10.2019-29.11.2019


Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας θεσπίζεται νέα υποχρέωση σε εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ), όπως, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδας τα οικονομικά τους στοιχεία. Η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016-2018 και θα διενεργηθεί εντός του Νοεμβρίου 2019. Αναμένονται περαιτέρω οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies