Διάβασε

Tax-i 153: Υποβολή καταλόγου υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης έως 29.2.2020

Με ενημερωτικό σημείωμα της Γ’ Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση των καταλόγων υπόχρεων σε υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) για το έτος 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019), θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις ή προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται ενώ τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2019 έως 31.12.2019 (ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις για τις ειδικές κατηγορίες υπόχρεων όπως δικαστικοί λειτουργοί, βουλευτές, κλπ).

Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες επιβάλλεται να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι φορείς που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές, όπως ανάλογα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και κατά την απόκτηση της ιδιότητας προκειμένου να εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ., εντός 90 ημερών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/katalogos

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ

 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies