Διάβασε

Tax-i 154: Απόφαση ΣτΕ για τις χρήσεις που περαιώθηκαν με φορολογικό πιστοποιητικό και εκ νέου έναρξη της λειτουργίας του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Α. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης (υπ’ αρ. 320/ 2020 απόφαση) ότι δεν είναι νόμιμος ο επανέλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση χρήσεων για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη και οι οποίες είχαν περαιωθεί βάσει της ΠΟΛ 1159/2011.

Συγκεκριμένα κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η εγκύκλιος ΠΟΛ 1034/ 2015, με την οποία επιχειρήθηκε η αναδρομική ανατροπή των αποτελεσμάτων συντελεσθείσας περαίωσης βάσει της ΠΟΛ 1159/ 2011, δεν ήταν νόμιμη ως κείμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι μια τέτοια ανατροπή θα αντέβαινε στις αρχές του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογουμένου, διότι ο επανέλεγχος από τη φορολογική Διοίκηση αποκλείεται υπό τις προϋποθέσεις που όριζε η προγενέστερη ΠΟΛ 1159/ 2011 (η οποία κρίθηκε ρητά ως συνταγματική), οι οποίες ήταν οι εξής:

(α) Ύπαρξη ετήσιας έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης/ φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφυλάξεις,

(β) Άπρακτη πάροδος της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας των 18 μηνών από την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων από τους ελέγχους της φορολογικής αρχής, και

(γ) Απουσία στοιχείων ή ενδείξεων για σοβαρές παραβάσεις, όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και λήψη ή έκδοση πλαστών/ εικονικών στοιχείων κλπ.

Τα ανωτέρω αφορούν στις χρήσεις έως το 2013.


Β. Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ)

Η λειτουργία του ΚΜΠΔ τίθεται εκ νέου σε λειτουργία και η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων θα μπορεί να πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα από 3/3/2020 έως 1/5/2020.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies