Διάβασε

Tax-i 166: Ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Α 1138/2020) που ενεργοποιεί την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και καθορίζει την έκταση εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, τον χρόνο, την διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης και τις ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:


Χρόνος έναρξης διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Ο χρόνος έναρξης διαβίβασης των δεδομένων, καθώς και οι προθεσμίες διαβίβασης αυτών ειδικά για το έτος 2020, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Σημειώνεται ότι οι προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων από το 2021 και έπειτα σε κάποιες περιπτώσεις διαφοροποιούνται σε σχέση με τα παρακάτω αναφερόμενα αλλά παραλείπονται για σκοπούς απλοποίησης και κατανόησης των αρχικών προθεσμιών.

Α. ΕΚΔΟΤΕΣ Έναρξη και προθεσμίες διαβίβασης 
1. Έσοδα και χαρακτηρισμός αυτών (Τιμολόγια – Στοιχεία Λιανικής) που εκδίδονται από 20.7.2020 μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Έναρξη από 20.7.2020 και έπειτα σε πραγματικό χρόνο.
2. Έσοδα και χαρακτηρισμός αυτών (Τιμολόγια – Στοιχεία Λιανικής) που εκδίδονται μέσω εμπορικών / λογιστικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων. Έναρξη από 1.10.2020 και έπειτα σε πραγματικό χρόνο. Εξαιρετικά για το 2020, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των στοιχείων και όχι αργότερα από την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους.
Για στοιχεία Λιανικής και μέχρι την online διασύνδεση των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ μπορεί η διαβίβαση να γίνεται  συγκεντρωτικά ανά μήνα
3. Έσοδα και χαρακτηρισμός αυτών (Τιμολόγια – Στοιχεία Λιανικής) που εκδίδονται από την ημερομηνία έναρξης διαβίβασης μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ. Έναρξη από 1.10.2020 και έπειτα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση.
4. Έσοδα και χαρακτηρισμός αυτών (Τιμολόγια – Στοιχεία Λιανικής) που εκδόθηκαν από 1.1.2020 έως 30.9.2020. Προθεσμία μέχρι 31.12.2020.
Β. ΛΗΠΤΕΣ Έναρξη και προθεσμίες διαβίβασης
1. Χαρακτηρισμός ληφθέντων παραστατικών από 1.10.2020 και έπειτα. Έναρξη από 1.10.2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
2. Χαρακτηρισμός ληφθέντων παραστατικών από 1.1.2020 έως 30.9.2020. Προθεσμία μέχρι 28.2.2021.
3. Παραστατικά που διαβιβάζονται από τον λήπτη (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, πράξεις λήπτη, παραστατικά λιανικής, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Δημοτικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα κλπ.). Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Εξαιρετικά για το διάστημα 1.1.2020 έως 30.9.20 η προθεσμία είναι μέχρι 28.2.2021.
4. Παραστατικά που διαβιβάζονται από τον λήπτη λόγω μη αποστολής τους στην ΑΑΔΕ από τον εκδότη. Διαβίβαση από 1.1.2021 – 28.2.2021. (Ο εκδότης μπορεί να αποδεχτεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές ως 31.3.2021).
Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Εκδότες και Λήπτες) Έναρξη και προθεσμίες διαβίβασης
1. Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (πλην μισθοδοσίας). Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
2. Εγγραφές μισθοδοσίας. Από 1.10.2020 και έπειτα έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης του παρακρατούμενου ΦΜΥ.
3. Εγγραφές μισθοδοσίας για το διάστημα 1.1.20 – 30.9.2020. Έως τις 31.12.2020.


Ως ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.).
Η διαβίβαση των χαρακτηρισμών των παραστατικών γίνεται υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου αδείας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.

Φορολογικά κίνητρα για εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Σε νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Βουλή, παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη ή μόνο την λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη 2020-2022. Τα φορολογικά κίνητρα συνίσταται κυρίως σε:

  • Μείωση σε τρία ή τέσσερα χρόνια κατά περίπτωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
  • Πλήρη απόσβεση κατά το έτος πραγματοποίησης των δαπανών προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, προσαυξημένη κατά 100%.
  • Αναγνώριση και προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
  • Περιορισμός από 90 σε 45 ημέρες της προθεσμίας καταβολής του επιστρεπτέου ποσού φόρου βάση σχετικών αιτημάτων επιστροφής.Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις