TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 188: Νέα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων με τον Νόμο 4935/2022

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4935/2022, θεσπίζονται νέα φορολογικά κίνητρα για κάθε μορφή μετασχηματισμού επιχειρήσεων, τόσο από τις προβλεπόμενες στον Νόμο 4601/2019, όσο και στους λοιπούς  αναπτυξιακούς-φορολογικούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν 2166/1993, Ν. 4172/2013, κλπ.), καθώς και για περιπτώσεις συνεργασίας προσώπων (π.χ. franchising) και εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

Ωστόσο, η εφαρμογή των κινήτρων των νέων διατάξεων αποκλείει την παράλληλη εφαρμογή των προαναφερόμενων νόμων. Οι φορολογικές απαλλαγές παρέχονται σε μετασχηματισμούς που η διαδικασία τους εκκινεί από την 26.05.2022 και συνοψίζονται ως εξής:

i.  Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος

Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού πολύ μικρών, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται βάσει του Κανονισμού ΕΚ 651/2014), συνεργασίας προσώπων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης, παρέχεται υπό προϋποθέσεις στη νέα εταιρεία ή σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά 30%.

Η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, ενώ το φορολογικό όφελος στις μεν περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ σε διάστημα έως 9 ετών, στην δε περίπτωση συνεργασίας προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα σε διάστημα έως 3 ετών.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι:

  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών κατά την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών

  • το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ, και

  • η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.


ii.  Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης σε τρίτο των στοιχείων παγίου ενεργητικού που μεταφέρθηκαν από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στην νέα εταιρεία, απαλλάσσεται υπό προϋποθέσεις, από τον φόρο εισοδήματος.

iii.  Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών

Σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της ατομικής επιχείρησης, καθώς και δικαιώματα και απαιτήσεις που έχουν κατοχυρώσει, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας εταιρείας.

iv.  Λοιπές φορολογικές απαλλαγές

Η σύμβαση μετασχηματισμού επιχείρησης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, που μετασχηματίζονται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού κλπ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Ειδικά, για την μεταγραφή ή εγγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιωμάτων των έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων ύψους 300 ευρώ.

Ωστόσο, ο νόμος δεν κάνει καμία αναφορά στην δυνατότητα μεταφοράς της φορολογικής ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων και στην απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

v.  Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών

Σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών  με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της οποίας οι συμμετοχές μεταβιβάζονται, και της εταιρείας που αποκτά τις συμμετοχές, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ,

β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συμμετοχές, κατά την τελευταία τριετία.

Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται εάν η εταιρεία που αποκτά τις συμμετοχές, δεν έχει συμπληρώσει ένα  πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της συμμετοχής.


Λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις επί των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων και λοιπών διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 52 έως 55 του Ν 4172/2013

  • Στις ισχύουσες διατάξεις των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται σε περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων με εφαρμογή των ισχύοντων αναπτυξιακών νόμων, Ν.Δ. 1297/1972 και Ν. 2166/1993, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 52 έως 55 του Ν 4172/2013, ενσωματώνονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (άθροισμα κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ).

  • Στους μετασχηματισμούς με βάση τον Ν. 2166/1993 επαναφέρεται, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα μεταφοράς της φορολογικής ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στην νέα εταιρεία, ενώ φαίνεται με την παρ. 2 του άρθρου 11 αυτού του νόμου ότι η νέα εταιρεία δύναται να εφαρμόσει την φορολογική απαλλαγή που αναφέρουμε στην παράγραφο i ανωτέρω. Ωστόσο, για την τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις επειδή η διάταξη δεν είναι επαρκώς σαφής.

  • Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 που προέβλεπαν την μη δυνατότητα μεταβίβασης του 75% των μετοχών της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας, που αντιστοιχούσαν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, για διάστημα 5 ετών. Η κατάργηση δεν αφορά μετασχηματισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.