TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 189: Νέες ρυθμίσεις για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων & θέματα έκπτωσης δαπανών/ αναγνώρισης ζημιών

Με τον πρόσφατο νόμο 4941/ 2022 (ΦΕΚ Α’ 113/ 16.6.2022) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά ζητήματα φορολογικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα:

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ)

Εισάγονται οι εξής νέες ρυθμίσεις ως προς το ΚΜΠΔ:

  • Η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής τήρησης του ηλεκτρονικού ΚΜΠΔ από τις υπόχρεες εταιρίες καθώς και της επιτόπιας επιθεώρησης του φυλασσόμενου ειδικού μητρώου στην έδρα των εν λόγω υπόχρεων ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.

  • Στις περιπτώσεις των παραβάσεων: α) μη υποβολής, β) υποβολής ελλιπούς/ ανακριβούς αρχικής/ τροποποιητικής δήλωσης καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ και γ) μη τήρησης του ειδικού μητρώου στην έδρα των υπόχρεων εταιριών αφενός δεσμεύεται η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και αφετέρου επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα, που διαφοροποιούνται ως εξής:


α) Κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα

Καθαρός κύκλος εργασιών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης     Ύψος προστίμου
Έως και 100.000€ 5.000€
Άνω των 100.000€ έως και 700.000€ 10.000€
Άνω των 700.000€ έως και 8.000.000€ 20.000€
Άνω των 8.000.000€ 40.000€


β) Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα

Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
  
Ύψος προστίμου
Άνευ προσωπικού 5.000€
Έως 50 εργαζόμενοι 10.000€
Από 51 έως και 250 εργαζόμενοι 20.000€
Άνω των 250 εργαζομένων 40.000€


Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο φορολογούμενος δύναται να προσβάλει την πράξη επιβολής του προστίμου με ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημέρων από την έκθεση βεβαίωσης του προστίμου στην υπηρεσία των ελεγκτών.

Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής/ τροποποιητικής δήλωσης καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ επιβάλλεται:

  • Πρόστιμο 100€, εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας υποβολής.

  • Πρόστιμο 500€ αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τον ένα μήνα και έως τρεις μήνες από τη λήξη της ως άνω 60ήμερης προθεσμίας.


Αν, ωστόσο, η καθυστέρηση υποβολής εκτείνεται πέραν των τριών μηνών, τότε συντρέχει η παράβαση της μη υποβολής δήλωσης και επιβάλλονται τα πρόστιμα των παραπάνω πινάκων κατά περίπτωση.


Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών

Εισάγεται νέο αρθρο 22Ε στον ΚΦΕ, βάσει του οποίου οι δαπάνες που αφορούν στην πράσινη οικονοµία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Η ανωτέρω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση δεν ισχύει στην περίπτωση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η διάταξη έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των ΜμΕ επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ' και ε' του άρθρου 22Β.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.
Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.


Επέκταση του χρόνου αναγνώρισης ζημίας από πώληση τίτλων συμμετοχής

Οι ζηµίες των νοµικών προσώπων που προέρχονται από τη µεταβίβαση τίτλων συµµετοχής, µπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση µετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιµηθεί µέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονοµικές καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζηµιών αυτών αναγνωρίζεται µόνο όταν αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2024 (αντί της προϋφιστάμενης διάταξης που όριζε ως προθεσμία την 31.12.2022).


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.